Szkolenia BHP

Profesjonalna obsługa BHP

z myślą o bezpieczeństwie pracowników i firmy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest również zobowiązany zapoznać wszystkich pracowników z zasadami bhp jakich muszą przestrzegać wykonując swoją pracę.


Pierwsze, wstępne szkolenie BHP należy przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy. W jego zakres wchodzi instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp.

Okresowe szkolenia BHP przeprowadzane są cyklicznie z częstotliwością uzależnioną od rodzaju stanowiska pracy, warunków pracy a także rodzaju wykonywanej pracy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
 • Współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu BHP
 • Pełna zgodność z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż
 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i ppoż. dla pracowników i kadry zarządzającej
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • pomoc w realizowaniu nakazów Inspekcji Pracy oraz decyzji Inspekcji Sanitarnej
 • wykonanie instrukcji BHP i ppoż
 • ustalanie okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
 • sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej
  (przesłuchania poszkodowanego, przesłuchania świadków, dokumentacja lekarska, karta statystyczna wypadku)
 • doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szybkie usługi na zasadzie pogotowia BHP
 • dostosowanie firmy do wymagań p.poż.
 • opracowanie planu BIOZ